نظر سنجی

به نظر شما کیفیت ماهی های سردابی استان در حد جهانی می باشد؟

تست نظر سنجی
شرکت در نظر سنجی

کاملا ارگانیک
رعایت تمامی اصول بهداشتی و استاندارد
نظارت بر تمامی مراحل پرورش
تغذیه سالم و ارگانیک